7-те пазителя на гробницата

Оригинално заглавие:

Guardians of the Tomb

Невинно откритие на добре запазен мумифициран император от 200 г. пр.н.е. Китай разкрива 2000-годишен кошмар – тайна, която трябваше да остане погребана.

  • Качество
  • HD
  • Времетраене
  • 90 мин
  • IMDb
  • 5

Коментари


Close