DMCA Информация

Български / Bulgarian

Чрез тази страница бихме искали да съдействаме на всички автори, продуценти, организации и други, за да уредим всички възникнали спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения да бъде удовлетворен. При установено авторско право, екипът на EnvyMovies, ще премахне всички линкове, сочещи към съдържание от страницата нарушаваща авторските Ви права. В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля да изпратите доклад, като използвате нашата нашата DMCA форма за контакт или се свържете с нас на имейл [email protected].

Молим за период от 2-3 работни дни за да реагираме на евентуална жалба.

Английски / English

The EnvyMovies team is ready to help copyright holders, companies and agents to detect and remove their content from our platform. If a copyright violation is found, it will be removed from the platform as soon as possible.

In order to properly takedown something from EnvyMovies you'll need to send us a DMCA takedown request via our Report Page or on our email: [email protected].

Please allow 2-3 business days for a response.