Пастири и палачи

Shepherds and Butchers

Aдвокат поема случая на надзирател в Южна Африка, травмиран от наказанията, на които той е бил свидетел…

  • Качество
  • HD
  • Времетраене
  • 106 мин