Винаги в същия ден

Ема Морли и Декстър Мейхю прекарват заедно нощта след дипломирането си, след което пътещата им се разделят и всеки се заема да осъществи мечтите си. Но къде ще бъдат на същата дата точно една година по-късно? Ами след пет, десет… двайсет години?

  • Качество
  • HD
  • Времетраене
  • 107 мин
  • IMDb
  • 7.0
Коментари

Close